Gypsoplak

Gypsoplak

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΨΟΠΛΑΚ - SIKA HELLAS ABEE

Νοέμβριος 09, 2015

Αθηνα 9 Νοεμβρίου 2015,

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία SIKA HELLAS ABEE.

Λάμδα: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η αξιοποίηση του Ελληνικού θα προχωρήσει

Ιούλιος 02, 2015

Εκδήλωση πρωτοβουλίας από πλευράς ΤΑΙΠΕΔ για το έργο του Ελληνικού αναμένει η Lamda Development.

Ολοκληρώνεται το Κέντρο Πολιτισμού Ι.Σ.Νιάρχος

Ιούνιος 26, 2015

Τον Μάρτιο του 2016 θα είναι έτοιμο το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στον Φαληρικό Όρμοπου περιλαμβάνει την κατασκευή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Εθνικής Βιβλιοθήκης και του πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Επένδυση Διαμορφωτικής Α.Ε.

Ιούνιος 16, 2015

Νεα επένδυση από τη Διαμορφωτική Α.Ε   Εγκατάσταση διατρητικού μηχανήματος τελευταίας τεχνολογίας.

 Ύψος επένδυσης €250.000

 

Όροι χρήσης

Ιούνιος 15, 2015

ΟΡΟΙ  ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΗ

Κάθε καταβολή αναγνωρίζεται και αποδεικνύεται μόνο με επίσημες αποδείξεις της πωλήτριας εταιρείας.
Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου είναι οι συμφωνηθείσες.
Η παράδοση συναλλαγματικών ,τραπεζικών επιταγών ή άλλων αξιόγραφων από τον αγοραστή συνιστά δόση χάριν καταβολής και όχι αντί καταβολής. Σε
περίπτωση αμφιβολίας ο παρών όρος υπερισχύει από κάθε άλλη σχετική μνεία όσον αφορά την παρούσα πώληση.
Το Τιμολόγιο εκδίδεται με άτοκη πίστωση 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του, μέσα στην οποία η αξία του θα πρέπει να εξοφληθεί ολοσχερώς:
α) με καταβολή μετρητών ή  β) με παράδοση  επιταγής χάριν καταβολής, πληρωτέας μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Η τελευταία ημέρα της παραπάνω προθεσμίας, συμφωνείται ως δήλη ημέρα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αγοραστή, με την  πάροδο της οποίας ο αγοραστής καθίσταται υπερήμερος, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε όχληση.
Σε περίπτωση που συμφωνηθεί περαιτέρω πίστωση μεταξύ των μερών  αυτή είναι πάντοτε έντοκη μέχρι την πλήρη εξόφληση της αξίας του τιμολογίου, αφαιρουμένων των πρώτων 30 ημερών.
Εξαιρετικά , σε περίπτωση που χάριν καταβολής παραδοθούν στην πωλήτρια εταιρεία συναλλαγματικές, ο αγοραστής επιβαρύνεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας και λοιπά έξοδα από την ημερομηνία εκδόσεως του τιμολογίου.
Σε περίπτωση πιστώσεως του τιμήματος η υπερημερία στην καταβολή μιας δόσεως θα έχει, με την ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου νόμιμου και συμβατικού δικαιώματος της πωλήτριας εταιρείας , τις ακόλουθες  συνέπειες σωρευτικά  ή διαζευκτικά κατά την ελεύθερη κρίση της.
α)Καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οι τυχόν υπόλοιπες δόσεις,  ακόμη και αν ενσωματώνονται σε αξιόγραφα.
β) Η πωλήτρια εταιρεία δικαιούται να υπαναχωρήσει μονομερώς και αζημίως από την εκτέλεση του τυχόν υπολοίπου της παραγγελίας.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς από την παρούσα πώληση αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. Η αποκλειστική αυτή αρμοδιότητα συμφωνείται και για την επίλυση διαφορών από οποιοδήποτε αξιόγραφο που τυχόν υπογράφει ο αγοραστής σχετικά με την παρούσα πώληση.

Έντυπα προϊόντων

Ιούνιος 12, 2015

Έντυπα προϊόντων

 

mgo blueboard floor

 ΕΝΤΥΠΟ MGO BLUE BOARD AND FLOOR
(αρχείο pdf 2.29MB)

energy thumb

 Εξοικονόμηση ενέργειας. Έξυπνες λύσεις με σημαντικό όφελος.
(αρχείο pdf 1.1MB)

Gypsum lights thumb

 Gypsum Lights.
(αρχείο pdf 2.1MB)

interior partition thumb

 Interior Partitions. Συστήματα αλουμινίου για εσωτερικά χωρίσματα.
(αρχείο pdf 1.1MB)

jointing thumb
Jointing Materials. Υλικά συγκόλησης, αρμολόγησης & φινιρίσματος γυψοσανίδας.
(αρχείο pdf 0,7MB)

magic space thumb
Magic Space. Η αόρατη πόρτα.
(αρχείο pdf 0.8MB)

magnesia thumb
Magnesia Blueboard. Δομική πλάκα εξωτερικού χώρου και χρήσης σε υγρό περιβάλον.
(αρχείο pdf 6.2ΜΒ)

quick system thumb

Quick System. Πόρτα - παράθυρο χωρίσματος γυψοσανίδας.
(αρχείο pdf 1.2MB)

aquafire 2016 gr thumb

 Τσιμεντοσανίδα AQUAFIRE.
(αρχείο pdf 3.5MB)

aquafire thumb

 ΕΝΤΥΠΟ AQUAFIRE
(αρχείο pdf 9.5MB)

 

habito forte thumb

 ΕΝΤΥΠΟ HABITO FORTE
(αρχείο pdf 3.37MB)

 

dast catalogue thumb

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ DAST
(αρχείο pdf 15MB)

 

 

 

 

 

Πιστοποιητικά

Ιούνιος 12, 2015

Πιστοποιητικά

 

iso certificate thumb

 ISO πιστοποιητικο
(αρχείο pdf 0.3MB)

din pist gr 2017 thumb

DIN πιστοποιητικο
(αρχείο pdf 0.8MB)

certificate fissured thumb

Startone fissured
(αρχείο pdf 0.05MB)

certificate sanded thumb

Startone sanded
(αρχείο pdf 0.05MB)

 cert neopor 2015

  NEOPOR ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ
(αρχείο pdf 1.2MB)

  

 

 cert eps 2015

 ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ EPS
(αρχείο pdf 1.2MB)

 cert rthermo 2015

  RTHERMO
(αρχείο pdf 1.2MB)

 ce mgo thump

 CE MGO
(αρχείο pdf 233KB)

cert aquafire gr thumb

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΑΣ AQUAFIRE 
(αρχείο pdf 0.3MB)

 pist technogips standard

 TECHNOGIPS STANDARD 
(αρχείο pdf 168KB)

 

 pis technogips water resistant

 TECHNOGIPS ΑΝΘΥΓΡΗ 
(αρχείο pdf 168KB)

 

 amf iso

 ISO AMF 
(αρχείο pdf 168KB)

 

 amf thermatex

 AMF  THERMATEX
(αρχείο pdf 371KB)

 amf economin

 AMF ECONOMIN 
(αρχείο pdf 371KB)

 amf ce thumb

 CE AMF  
(αρχείο pdf 52KB)

 

 pist pyrantoxis knauf

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ KNAUF 
(αρχείο pdf 1.62MB)

 

 pistopoiitika pyrantoxis rigips

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ RIGIPS 
(αρχείο pdf 1.63MB)

 

iso ckm 2016

 ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ BLUE LINE 
(αρχείο pdf 0.3MB)

 


 

 

 

Gypsoplak1

Αξίες

Ιούνιος 12, 2015

Αξίες

Ως μια οικογενειακή επιχείρηση διατηρεί εδώ και 47 χρόνια αξίες οι οποίες διαμορφώνουν την κουλτούρα μας και είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι του τρόπου με τον οποίο διεξάγουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα:

•    Επιδεικνύουμε ήθος, προάγοντας τη διαφάνεια και την ανοικτή επικοινωνία
•    Εκτιμούμε την ευελιξία, την καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα
•    Σεβόμαστε τη διαφορετικότητα και προωθούμε τις ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο
•    Πιστεύουμε στην ομαδική εργασία, την εποικοδομητική συνεργασία και τη συλλογική ανάληψη ευθυνών
•    Δεσμευόμαστε για την προώθηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος
•    Αναγνωρίζουμε την περιβαλλοντική μας ευθύνη και ενεργούμε με τρόπους που μειώνουν τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές μας στο περιβάλλον

Άνθρωποι και υποδομές

Ιούνιος 12, 2015

Άνθρωποι

Για μας στην Γυψοπλακ το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων μας και την υλοποίηση του οράματός μας σε ένα περιβάλλον συνεχούς ανάπτυξης.

Βασικός παράγοντας επιτυχίας της Γυψοπλάκ είναι οι άνθρωποί της.

Ως μια οικογενειακή επιχείρηση, η Γυψοπλάκ αισθάνεται υπερήφανη για τους ανθρώπους της, καθώς εξακολουθούν να τη στηρίζουν εδώ και χρόνια ανταποδίδοντας το σεβασμό και την ειλικρίνεια που τους παρέχει.

Η επιτυχία και η ηγετική θέση που κατέχει σήμερα η εταιρεία στην ελληνική αγορά ξηράς δόμησης οφείλεται στους ανθρώπους της.

Βασικός άξονας της στρατηγικής μας είναι η προσέλκυση ικανών στελεχών και η συνεχής εξέλιξη και ανάπτυξη των συνεργατών μας, έτσι ώστε να διαθέτουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και σε βάθος γνώση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται. Εμπειρία, άρτια κατάρτιση και εστίαση στις πραγματικές ανάγκες των πελατών είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των ανθρώπων της Γυψοπλάκ.

 

Υποδομές

Η παρουσία της Γυψοπλάκ:

Διοικητικά Γραφεία και στεγασμένες αποθήκες 6000 m² στην Αττική. 

Logistic Centre στη ΒΙ.ΠΕ Πάτρας.

Logistic Centre στη ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης

 

tavros thumb tavros gypsoplak hq thumb     

Ο όμιλος

Ιούνιος 12, 2015

H Γυψοπλάκ με μακρόχρονη εμπειρία στη ξηρά δόμηση δημιουργήθηκε πριν από 48 χρόνια από τον Ιωάννη Π. Κορασίδη και συνεχίζει με τη τρίτη γενιά πλέον να παρέχει συσσωρευμένη γνώση εφαρμογής κατασκευαστικών λύσεων ξηράς δόμησης και καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς παρέχοντας σε επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου πρωτοπόρες λύσεις.   

Η εταιρεία διαθέτει στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προϊόντα ξηράς δόμησης, από τους σημαντικότερους οίκους του εξωτερικού και της εγχώριας αγοράς. Στοιχείο διαφοροποίησης της εταιρείας από τους ανταγωνιστές της είναι η υπεραξία που παρέχει στους πελάτες της μέσω των άρτιων και ολοκληρωμένων τεχνικών λύσεων.

Στόχος μας για το μέλλον είναι η διαρκής έρευνα για ανάπτυξη νέων προϊόντων, η διερεύνηση της αγοράς για την προσθήκη καινοτόμων λύσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό καθώς και η εδραίωση της παρουσίας μας σε ξένες αγορές.