Αξίες

Ως μια οικογενειακή επιχείρηση και αποτελούμενος από 4 εταιρείες, ο όμιλος μας διατηρεί εδώ και 45 χρόνια αξίες οι οποίες διαμορφώνουν την κουλτούρα μας και είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι του τρόπου με τον οποίο διεξάγουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα:

•    Επιδεικνύουμε ήθος, προάγοντας τη διαφάνεια και την ανοικτή επικοινωνία
•    Εκτιμούμε την ευελιξία, την καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα
•    Σεβόμαστε τη διαφορετικότητα και προωθούμε τις ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο
•    Πιστεύουμε στην ομαδική εργασία, την εποικοδομητική συνεργασία και τη συλλογική ανάληψη ευθυνών
•    Δεσμευόμαστε για την προώθηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος
•    Αναγνωρίζουμε την περιβαλλοντική μας ευθύνη και ενεργούμε με τρόπους που μειώνουν τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές μας στο περιβάλλον